İstanbul Üniversitesi Patoloji Kürsüsünün Kurulmasında Büyük Emeği Geçen Ve Kendisi Gibi Nazi Rejiminden Kaçan Alman Bilim Adamlarının Ülkemize Sığınmalarına Yardımcı Olan Prof. Dr. Philipp Schwartz Adına Frankfurt Goethe Üniversitesi Hastanesi Alanında Yaptırılan Anıtın Açılış Töreni

Bern Büyükelçiliği 25.11.2014

24 Kasım 2014 günü gerçekleştirilen anıtın açılışında Frankfurt Goethe Üniversitesi
Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Josef Pfeilschifter,Goethe Universitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Manfred Schubert-Zsilavecz, Senckenberg Patoloji EnstitüsüBaşkanı Prof. Dr. Martin-Leo Hansmann, Ludwig Edinger Vakfı'ndan Dr. Gerald Kreft'in yanısıra yine aynı dönemde ülkemize sığınan Alfred Heilbronn'un oğlu Kurt Heilbronn ile Prof. Dr. Philipp Schwartz'ın Zürih'te yaşayan kızı Susan Frenz-Schwartz iştirak etmiştir.

Üniversite yetkililerinin yapmış oldukları konuşmalarda özetle, Prof. Dr. Schwartz'ın Frankfurt Goethe Üniversitesindeki emeği ve çalışmaları, Türkiye'ye gidişi ile İstanbul Üniversitesi Patoloji bölümündeki çalışmaları ve kendisi gibi bir çokMusevi bilim adamının Türkiye'ye sığınmasındaki gayretleri hakkında bilgiler verilmiştir.

Kurt Heilbronn konuşmasında babasının da Prof. Dr. Schwartz'ın yardımıyla Türkiye'ye sığındığını ifadeyle babası Alfred Heilbronn ile anılarını aktarmıştır.

Prof Dr. Schwartz'ın kızı Susan Frenz-Schwartz konuşmasında özetle, Türkiye'de geçen çocukluk yıllarından ve ailesinden anekdotlar da anlatarak anılarını paylaşmış, birden fazla ülkede yaşamak zorunda kaldıklarından, hiçbir ülkede kök salamadığını, ancak kendisini en rahat, mutluve ''evinde'' hissettiği ülkenin de Türkiye olduğunu, kendisini Türk olarak gördüğünü, bugün farklı olmakla birlikte İstanbul'u çok sevdiğini, insanlarıyla, sıcaklığıyla, kültürü ve hayatıyla İstanbul'un Zürih ile karşılaştırılamayacak kadar güzel olduğunu, ailesinin ve diğer Yahudi bilim adamlarının sığınmalarına ve çalışmalarına olanak sağladığı için ülkemize ve insanlarına, ayrıca kendilerini davet ettiği için Mustafa Kemal Atatürk'e minnet borçlu olduklarını vurgulamıştır.

Törene katılan Frankfurt Başkonsolosu Ufuk Ekici ise, Prof. Dr. Schwartz gibi ülkemiz için de önemli bir şahsiyet adına düzenlenen bu etkinliğe katılmaktan hem memnuniyet hem de onur duyduğunu, Yahudilerin 15. yüzyılda ve II. Dünya Savaşı sırasında ülkemize sığındıklarını, günümüzde de ağırlıklı olarak Suriye ve Irak'tan 2 milyon dolayında insanın ülkemize sığındığını, ülkemizin zor zamanlarında hangi inançtan olursa olsun her insana kapılarını açtığını, II. Dünya Savaşı öncesinde ve sırasında çok sayıda Alman Musevinin ülkemize sığındığını, büyük önder Atatürk'ün daveti üzerine Prof. Dr. Schwartz ve çok sayıda Alman bilim adamınınülkemize geldiğini ve ülkemiz kurumlarının, üniversitelerinin yeniden yapılanmalarına önemli katkılar sağladıklarını, bundan dolayı kendilerine şükran ve minnet duyduğumuzu bildirmiştir.

Saygıyla duyurulur.1.1.2018 1.1.2018 Yeni Yıl
30.3.2018 30.3.2018 Good Friday
2.4.2018 2.4.2018 Easter Monday
21.5.2018 21.5.2018 Whit Monday
15.6.2018 15.6.2018 Ramazan Bayramı
1.8.2018 1.8.2018 İsviçre Milli Günü
21.8.2018 21.8.2018 Kurban Bayramı
6.9.2018 6.9.2018 Jeûne genevois
25.12.2018 25.12.2018 Noel