Türkiye Cumhuriyeti

Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi Nezdinde Daimi Temsilciliği

Temsilcilik Duyurusu

Dünya Ticaret Örgütü Personel Alımı İlanı (dispute Settlement Lawyer) , 24.10.2016

Dünya Ticaret Örgütü Hukuk İşleri Bölümü'nde istihdam edilmek üzere ilan edilen "Dispute Settlement Lawyer" (Anlaşmazlıkların Hallinden Sorumlu Uzman Hukukçu) alımına ilişkin duyuru ektedir. Sözkonusu personel alımı ile ilgili genel  bilgilere http://www.wto.org/english/thewto_e/vacan_e/comp_package_e.pdf adresinden ulaşılabilmektedir. Son başvuru tarihi 14 Kasım 2016'dır.

Saygı ile duyurulur.

İlgili Dosyalar :

- DTÖ Personel Alımı İlanı (Dispute Settlement Lawyer).pdf