Türkiye Cumhuriyeti

Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi Nezdinde Daimi Temsilciliği

Bilgi Notları

Cenevre'de Yerleşik Uluslararası Kuruluşlar ve Daimi Temsilciliğimizin Görev Alanı Hakkında Genel Bilgiler, 25.01.2016

  

Cenevre, New York’la birlikte uluslararası işbirliğinin en önemli merkezlerinden olup, tarihi görüşmelerin gerçekleştirildiği, çoktaraflı diplomasinin önemli kararlarının alındığı ve uluslararası gelişmelerin nabzının tutulduğu bir platform niteliğindedir.

İsviçre, yüz yıldan fazla süredir uluslararası kuruluşlara evsahipliği yapmaktadır. İlk uluslararası kuruluşlardan Uluslararası Telekomünikasyon Birliği 1868, Uluslararası Demiryolu Nakliyeciliği Hükümetlerarası Kuruluşu 1873, Dünya Posta Birliği 1874 yılında Bern’de kurulmuştur. Cenevre, özellikle Birinci Dünya Savaşı sonrasında bu tür kuruluşlara evsahipliği yapmaya başlamıştır. Milletler Cemiyeti ve Uluslararası Çalışma Örgütü (International Labour Organisation – ILO) 1919’da Cenevre’de kurulmuştur. BM Kuruluşları ise 1945 ve izleyen yıllarda Cenevre’ye yerleşmişlerdir.

Sivil toplum kuruluşları 19. yüzyıldan itibaren Cenevre’ye yerleşmeye başlamışlardır. Uluslararası Kızılhaç Komitesi (International Committee of the Red Cross – ICRC) 1863 yılında Cenevre’de, Uluslararası Olimpiyat Komitesi (International Olympic Committee – IOC) 1915 yılında Lozan’da, Avrupa Yayıncılık Birliği (European Broadcasting Union – EBU) ise 1950 yılında Cenevre’de kurulmuştur.

İsviçre halen 35 uluslararası kuruluşa evsahipliği yapmakta olup, bunlardan 30’u Cenevre’de yerleşiktir. Ayrıca, Cenevre’de 250’ye yakın sivil toplum kuruluşunun merkezi bulunmaktadır.

Cenevre’deki BM kuruluşları, görev alanlarına giren konular bakımından, BM sisteminin “mutfağını” oluşturmaktadır. Teknik seviyedeki hazırlık, değerlendirme ve müzakereler öncelikle Cenevre’de gerçekleştirilmekte, ortaya çıkan karar ve belgeler daha sonra BM Genel Kurulu’na (New York) kadar ulaşabilmektedir. Dolayısıyla, ülkeleri yakından ilgilendiren politikalar çoğunlukla Cenevre’de şekillendirilmektedir.

Daimi Temsilciliğimiz, BM Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) ile Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) hariç olmak üzere, Cenevre’de yerleşik BM sistemine dahil bütün uluslararası kuruluşlara ve Silahsızlanma Konferansı’na (Conference on Disarmament – CD) akredite olup, ayrıca, ICRC, Uluslararası Kızılay ve Kızılhaç Dernekleri Federasyonu (IFRC), Uluslararası Göç Örgütü (IOM) gibi muhtelif kuruluşların faaliyetlerini takip etmektedir. Akredite olduğumuz başlıca BM kuruluşları, BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR), BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), BM Avrupa Ekonomik Komisyonu (UNECE), Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU), Dünya Meteoroloji Örgütü’dür (WMO) ve Bern'de yerleşik
Evrensel Posta Birliği (UPU)'dir.