Türkiye Cumhuriyeti

Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi Nezdinde Daimi Temsilciliği

Bilgi Notları

Evrensel Posta Birliği (UPU), 09.12.2015

http://www.upu.int/en.html

 

Evrensel Posta Birliği, 1874 yılında Bern’de kurulmuştur. Kurucu üyeler arasında ülkemiz de yeralmaktadır. Uluslararası Telekomünikasyon Birliği’nden sonra en eski uluslararası teşkilattır. 1 Temmuz 1948 tarihinde BM ihtisas kuruluşu haline gelmiştir. 192 üyesi bulunmaktadır. Ulusal posta idareleri arasında işbirliği alanında başlıca platform niteliği taşımakta ve bu alanda gerçek bir uluslararası şebeke oluşturulmasını amaçlamaktadır. Birlik, ülkelere lojistik ve mali hizmetler de sunmaktadır. Kuruluş, uluslararası posta trafiği ile ilgili yasalar hazırlamakta ve posta hacmini arttırmak, ayrıca hizmeti iyileştirmek amacıyla tavsiye kararları almaktadır.

 

UPU’nun Genel Direktörlük görevini 2013 yılı başından bu yana Bishar Hussein (Kenya) yürütmektedir.

 

Temel Organlar

 

-Dünya Posta Kongresi: Kongre, 2004 yılında alınan kararla dört yılda bir toplanmaktadır. Örgüt üyesi ülkelerin tam yetkili temsilcilerini bir araya getiren Kongre’nin düzenleme (regulatory) görevi bulunmakla birlikte son dönemde bu fonksiyonun Yönetim Konseyi’ne kayma eğiliminde olduğu görülmektedir. Böylelikle, asıl görev alanını stratejik meseleler ile ana politika konuları teşkil etmektedir. Kongre’de Yönetim Konseyi ve Posta Yürütme Konseyi üyeleri ile Genel Direktör ve Yardımcısı da seçilmektedir. Kongre ayrıca bir sonraki dört yıllık dönem için bütçe tavanını kararlaştırmaktadır. 26’ncı Dünya Posta Kongresi 19 Eylül-7 Ekim 2016 tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenecektir.

 

-Yönetim Konseyi: Yönetim Konseyi’nin 41 üyesi bulunmaktadır. Yılda bir kez Bern’de toplanarak, Kongreler arasındaki dönemde işlerin devamlılığını sağlamak amacıyla çalışmalar yürütmektedir. Posta Yürütme Konseyi tarafından getirilen önerileri onaylamak yetkisine sahiptir. Yürütme Konseyi’nin, Örgütün iki yıllık bütçelerini ve hesaplarını onaylama yetkisi de bulunmaktadır. Ayrıca üye ülkeler arasında teknik yardım programlarının bütün yönleriyle plan ve koordinasyonunu yapmaktadır. Başkanlığı otomatik olarak Kongre’ye evsahipliği yapan ülkeye geçmektedir. Bu çerçevede, İstanbul’da düzenlenecek 2016 Kongresi’nin ardından Yönetim Konseyi Başkanlığını üstlenecektir.

 

-Posta Yürütme Konseyi: Örgütün teknik çalışmalarını yürüten organıdır. 40 üyesi bulunmaktadır. Başkanını kendi içinden seçmektedir.

 

-Sekretarya: Uluslararası Büro olarak da nitelendirilen Sekretarya, UPU merkezinde, Genel Direktör Başkanlığında yaklaşık 150 çalışandan müteşekkildir.

 

İzlenen Politikalar

 

UPU, diğer uluslararası kuruluşlarla aktif işbirliği yapmaktadır. Posta alanında gelişme sağlanması ve posta işletmelerinde çevre bilincinin arttırılması konularında Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), posta kanalıyla yapılan uyuşturucu kaçakçılığının önlenmesi amacıyla Birleşmiş Milletler Uyuşturucu Kontrol Programı (UNDCP) ile işbirliği programları yürütmektedir.

 

UPU son dönemde bilgi toplumu (information society) doğrultusundaki faaliyetler ve BM Binyıl Kalkınma Hedefleri arasında posta idarelerinin ve iletişimin büyük rolü olduğunu da vurgulamaya başlamıştır.