Türkiye Cumhuriyeti

Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi Nezdinde Daimi Temsilciliği

Bilgi Notları

Küresel Göç ve Kalkınma Forumu (GFMD), 15.03.2016

4-15 Eylül 2006 tarihlerinde New York'ta yapılan "BM Uluslararası Göç ve Kalkınma Üst Düzey Diyaloğu" toplantısında BM Genel Sekreteri’nin uluslararası göç ve kalkınma konularının daha sistematik ve derinlemesine tartışılabileceği bir “küresel forum” oluşturulması fikri genel kabul görmüştür. Forum’un gayrıresmi formatta, gönüllü katılıma açık, devletler arasında işbirliğini teşvik edecek; BM sisteminin bir parçasını teşkil etmeyen, bununla birlikte BM ile düzenli olarak istişare halinde bulunacak bir süreç olması öngörülmüştür. Bu çerçevede, 9-11 Temmuz 2007 tarihlerinde Brüksel'de Birinci "Küresel Göç ve Kalkınma Forumu" (Global Forum on Migration and Development – GFMD, www.gfmd.org) düzenlenmiştir.

GFMD’nin idari işlerini yürüten GFMD Destek Birimi’ne IOM evsahipliği yapmaktadır. Forum’un Dostları, Yönlendirme Grubu ve Başkanlık Üçlüsü (Troyka) GFMD’nin temel oluşumlarıdır. Genel olarak, GFMD sürecine her yıl bir ülkenin başkanlık etmesi ve o ülkede bir GFMD Zirvesi tertiplenmesi usulüyle hareket edilmektedir. GFMD süreci genel olarak üyelerin başkentlerindeki ilgili kurumlarının uzman yetkililerince (temas noktaları) takip edilmektedir.

İsviçre Dönem Başkanlığı sırasında, 1-2 Aralık 2011 tarihinde Cenevre’de gerçekleştirilen altıncı GFMD Zirvesinde, kısıtlı sayıda ülkenin yer aldığı Yönlendirme Grubuna Türkiye’nin üyeliği onaylanmış ve GFMD’nin 2015 yılı Zirvesinin Türkiye’de düzenlenmesine karar verilmiştir. Türkiye, GFMD Dönem Başkanlığını 2014 Temmuz ayında İsveç’ten devralmıştır. Türkiye tarafından önceki İsveç Dönem Başkanlığı ile yakın işbirliği yürütülmekte ve GFMD sürecine aktif katılım sağlanmaktadır.

            Sekizinci GFMD Zirvesi 14-16 Ekim 2015 tarihlerinde Dönem Başkanlığımızca İstanbul’da düzenlenmiştir. Binden fazla katılımcının iştirak ettiği Zirve’nin açılışında Sayın Başbakanımız ve Sayın Bakanımız birer konuşma yapmışlardır. Zirve’de zorunlu göçten, sürdürülebilir kalkınma gündemine, işçi gelirlerinden göçmenlerin insan haklarına uzanan geniş bir yelpazede göç ve kalkınma konuları ele alınmış, ana oturumların yanısıra yuvarlak masa toplantıları ve yan etkinlikler düzenlenmiştir. 2030 BM sürdürülebilir kalkınma gündeminin kabulünün ardından tertiplenen ilk üst düzey uluslararası toplantı olma özelliğini haiz Sekizinci GFMD Zirvesi, ülkemizin göç ve kalkınma konularına verdiği önemin yanısıra, insani konularda öne çıkan rolünü bir kez daha teyit etmiştir.