Türkiye Cumhuriyeti

Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi Nezdinde Daimi Temsilciliği

Bilgi Notları

Uluslararası Kızılay-Kızılhaç Teşkilatları Federasyonu (IFRC), 15.03.2016

Uluslararası Kızılay-Kızılhaç Teşkilatları Federasyonu (International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies - IFRC, www.ifrc.org), ulusal Kızılay-Kızılhaç derneklerini biraraya getiren ve aralarında eşgüdüm ve işbirliğini sağlayan bir federasyondur.

IFRC, Birinci Dünya Savaşı’nın ardından 1919 yılında kurulmuştur. Savaş sırasında esirlerin karşı karşıya kaldıkları insani güçlükler ve kendilerine gönüllüler tarafından insani yardım götürülmesi gerekliliği IFRC’nin kuruluş nedeni olmuştur. Amerikan Kızılhaç Savaş Komitesi Başkanı Henry Davison, ulusal dernekler arasında bir federasyon oluşturulması fikrini ortaya atmıştır. Davison’un bu girişimi ile düzenlenen tıp konferansı Kızılhaç Teşkilatları Liginin doğmasını sağlamış, kuruluş 1983 yılında Kızılay-Kızılhaç Teşkilatları Ligi, 1991 yılında da IFRC adını almıştır. Kuruluşun amacı, mevcut Kızılay-Kızılhaç teşkilatlarını güçlendirmek ve bir araya getirmek, ayrıca yeni teşkilatların oluşumuna katkıda bulunmaktadır. IFRC’nin kurucu teşkilatları, İngiltere, Fransa, İtalya, Japonya ve ABD Kızılhaç Teşkilatlarıdır. Halihazırda 189 ulusal Kızılay ve Kızılhaç derneği IFRC mensubudur.

IFRC, doğal felaket ve çatışma mağdurlarına yardım sağlanması ve kalkınmaya yönelik projelerin desteklenmesi gibi konularda ulusal Kızılay ve Kızılhaç derneklerine destek sağlamakta, kapasitelerinin geliştirilmesine yardımcı olmaktadır.

“Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Uluslararası Kızılay ve Kızılhaç Dernekleri Federasyonu Arasında Uluslararası Federasyonun ve Türkiye Cumhuriyetindeki Temsilciliğinin Statüsüne İlişkin Anlaşma” 18 Eylül 1997 tarihinde yürürlüğe girmiş, böylelikle IFRC’nin Türkiye’de temsilcilik açması mümkün hale gelmiştir.

Türkiye Kızılay Derneği Genel Müdürlüğü IFRC’nin üyesidir. 2005-2009 döneminde IFRC Yönetim Kurulu üyeliği görevini yürüten Türk Kızılayı son olarak Kasım 2013’te yeniden Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmiştir. Ayrıca ülkemiz, 2017 yılında gerçekleştirilecek IFRC Genel Kurulu ve Kızılhaç Kızılay Hareketi Delegeler Konseyi'ne ev sahipliği yapacaktır.